X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

درنگ

ع.ق

 

این روزها
اسفندیار تبلیغ لنز می‌کند، 
دهقان  توس
به برگه های جریمه نگاه می‌کند
و محمود غزنوی
با بنزی سیاه
می‌گذرد از چراغ قرمز

اگر دماوندی که قصه از آن‌جا آغاز شد همین دماوند است،
پس رستم کجاست؟
گردآفرید کو؟
من که در این خیابان‌ها
جز سودابه
هیچ نمی‌بینم.

آقا لطفاْ فندکتان
می‌خواهم پر سیمرغ را آتش بزنم