درنگ

وجود دیوانگان در آن واحد تحدید آمیز و مایه ریشخند بود؛ هم از بی‌خردی سرسام آور جهان خبر می‌داد و هم از حقیقت مضحک و حقیر انسان.

میشل فوکو / تاریخ جنون