درنگ

آقا من تازگی‌ها خیلی با خودم حال می‌کنم، گفتم در جریان باشید.