درنگ

...

: أدم‌ها می‌میرند و خوشبخت نیستند.
: [...] به دور و بر خودت نگاه ، این حقیقتی نیست که مانع ناهار خوردنشان بشود.

کالیگولا / آلبر کامو / کتاب زمان

 

 


 پ.ن: دیشب من و بامی در شرایط [خاص!] بودیم که به من گفت:«وب‌ات پر از نارضایتیه نسبت به زندگی» ،سرم رو محکم تکون دادم! وب آدم چی می‌توته باشه جز ترجمه‌ی طبیعی زندگی اش؟