درنگ

«...و به نظر شما در سن‌لورنزو اوضاع بهتره؟»
«حتمن به تره، حتمن.این‌جا مردم آن‌قدر فقیر و آن‌قدر با خدا و آن‌قدر ناآگاه‌اند که یک ذره‌هم عقل سلیم ندارند!»

 

»ب‌ن:[بعد از ارسال پست در حین جستجوی روزانه متوجه شدم که روزنامه‌ی محبوبم دیگر منتشر نمی‌شود!] امروز در تحریریه کیهان عروسی است؛ بالاخره انگیزه روزنامه خریدن را هم از ما گرفتند.۱و۲و۳