درنگ

گدایی در یک روز بارانی

tehran-Azadi square

*********
» یک نفر از من  راهنمایی خواسته بود که اشتباهی کامنت و میل اش رو پاک کردم.می‌خواستم بگم اگه دوباره گذار‌اش این طرف‌ها افتاد بدونه حساب بی معرفتی در کار نیست.اگر دوباره آدرس بگذاره حتمن هر کمکی از دست‌ام بر بیاد انجام میدم.