درنگ

ما هم که الاغیم!

باز هم گول خوردم و بعد از دیدن تیتر یک شرق درباره مونتاژ فیلم«هاله‌ی نور» احمدی نژاد -گفتگو‌ی او با آیت‌الله جوادی‌آملی درباره‌ی سفر‌اش به نیویورک-دوباره به یک سیاستمدار اعتماد کردم و فیلم رییس‌جمهور توهم زده را باز بینی کردم...شما هم ببینید.
به این چند نکته دقت کنید:
اول:بعد از زوم شدن دوربین در صحنه‌هایی حتا لب‌خوانی هم امکان پذیر است.
دوم:حرکت دست‌ها همه جا با صحبت‌ها هماهنگ است.
سوم:سخنگوی هیات دولت هم در فیلم هست،پس یا از عمد دروغ می‌گوید یا کودن است و چیزی یاد‌اش نمی‌ماند.