درنگ

یکی رو می‌شناسم که آب هم می‌خواد بخوره حسابی می‌ره تو حس و مثل قهرمان فیلمای هندی  این کار رو می‌کنه ولی دماغ‌اش رو هم نمی‌تونه بالا بکشه.
البته بقیه‌ی قهرمان ها رو هم از نزدیک ندیدم که مطمئن شم واقعاْ خودشون به تنهایی دماغ‌اشون رو بالا می‌کشن یا اینکه این کارای پیش و پا افتاده رو کس دیگری براشون انجام می‌ده.