درنگ

ابلاغیه رضاخان در باب رعایت اصول دینی[ ۱۱ آبان ۱۳۰۴ هجری شمسی]

عموم اهالی ایران اعم از مرکز و ولایات بدانند که از تمام مجاهدات و زحماتی که من از بدو امر در حصول مراتب امنیت  و تهیه‌ی طرق سعادت وعظمت این مملکت،متحمل بوده‌ام همیشه دو اصل مهم را سر سلسله‌ی سایر مکنونات و عقاید خود قرار داده‌ام و خوشوقت‌ام که فعلا معلول منویات دیرینه‌ی خود را همان‌طور که وظیفه دار آن هستم ، عملا به موقع اجرا می‌رسانم:
۱-اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام.
۲-تهیه‌ی رفاه حال عموم.
بر خاطر عامه‌اهالی پوشیده نیست که این دو اصل مهم ، مدت ها و سالین دراز است که در ایران فراموش شده  و با این‌که اجرای آن جزو فرایض و ضروریات اولیه‌ی زمام‌داران امر ، شناخته می‌شود ، مع هذا به فراموشی و متروک ساختن آن تعمد شده است که فعلا جز به تاسف و تاثر در آن  نمی‌توان  تفسیر و تعبیر تمود.اکنون که روزگار لاقیدی و دوران فراموش‌کاری سپری شده ،  و مملکت می‌رود که وارد مراحل سعی و عمل گردد ، از سجدات شکر خداوندی خودداری ندارم که طلوع دوره‌ی جدید را به ظهور بزرگ ترین وظایف قطعی خود ، افتتاح و آغاز می‌نمایم.نظر به اینکه تکمیل و سعادت آتیه‌ی ایران و تمهید وسایل عظمت و ترقی این مملکت ، بالاخره منوط و مربوط به اکمال اجراییات همین دو اصل خواهد بود [...]نظر  به این‌که اشاعه‌ی مسکرات مخالف اصول مسلمه‌ی اسلامی شمرده‌می‌شود ، لهذا امر اکید می‌دهم ، که از همین تاریخ کلیه‌ی دکاکین مشروب فروشی و قمارخانه ها در سرتاسر ایران مقفل و بسته بماند....
رییس حکومت موقتی مملکت و رییس عالی قوا - رضا